اصول اولیه نصب سقف های کشسان

اصول اولیه نصب سقف های کشسان

سقف های کشسان که امروزه از لحاظ راحتی در ساخت، زیبایی در شکل و پخش نور یکنواخت بسیار مورد کاربرد و توجه قرار گرفته اند نیازمند عمق مناسب جهت نصب می باشند. عمق حدودی جهت نصب مناسب سقف های کشسان حدود 30 سانتی متر می باشد.

اما این بدین معنی نیست که اگر عمق بیشتر یا کمتر بود امکان نصب سقف کشسان وجود ندارد. طراحی مهندسی و درست سیستم نورپردازی در زیر پارچه، رد ننداختن خطوط نوری و پخش نور مناسب نکاتی است که حتماً باید متناسب با عمق سقف در نظر گرفته شود. فواصل خطوط نوری، شدت نور و تجهیزات برقی به کار رفته به عمق کار وابسته بوده و می بایست محاسبه و سپس اجرا گردند.

پس از تحویل گرفتن عمق کار موجود در سقف و اجرای سیستم نورپردازی نوبت به اجرای پارچه سقف کشسان می رسد. پارچه جهت فیکس شدن در سقف نیازمند اجرای ریل در کل محیط سقف می باشد. بنابراین ابتدا ریل مورد نظر را در سقف در عمق مشخص شده نصب کرده و سپس پارچه سقف کشسان را همراه با حرارت در محلی که مشخص شده نصب می کنیم. حرارت پارچه سقف کشسان سبب می شود که این پارچه استثنایی به شکلی درست به وظیفه خود عمل کرده و از هر جهت کشیده شود. زیبایی سقف های کشسان زمانی است که کاملاً یکدست و یکپارچه و بدون هیچ گونه چروکی اجرا گردند.

نصب سقف کشسان

بنابراین هنگام نصب توجه به نقاط بحرانی در نصب، گوشه ها و منحنی ها ضروری است. پارچه های به کار رفته در سقف کشسان دور تا دور توسط جوش پلاستیکی به هارپون هایی پلاستیکی متصل شده اند. این هارپون ها پس از کش آمدن پارچه سقف کشسان در اثر گرما و کادر اجرایی مجرب در داخل ریل ها قرار گرفته و گیر می کنند. قبلیت منحصر به فرد پارچه های به کار رفته در سقف کشسان سبب می شود که پس از نصب، امکان باز شدن و نصب مجدد و همچنین تمیزکاری فراهم باشد تا در نهایت رضایت مشتری فراهم و زیبایی کار به بهترین شکل نمایان شود.

در صورتیکه سیستم نورپردازی با کیفیت مناسب اجرا گردد پس از نصب تا مدت ها می توان از زیبایی و نور مناسب سقف های کشسان بهره برد. اما همواره باید توجه داشت که رنگ ها، تنوع و زیبایی های سقف کشسان زمانی متجلی می گردد که به روش درست نصب گردد.

جهت اینکه با چگونگی مراحل نصب انواع سقف کشسان آشنا شوید وارد لینک زیر شوید

مراحل نصب سقف کشسان و تجهیزات مورد نیاز در فرایند نصب