اصول سیستم نورپردازی

سیستم نورپردازی در ساختمان ها کاربردی بسیار دارد. از نورپردازی داخل واحدها، راهروها، لابی و … گرفته تا نورپردازی خارجی ساختمان که روز به روز گسترده تر شده و همزمان با تکنولوژی پیشرفت می کند.سیستم نورپردازی در سقف های کشسان هم بخشی از اجرای این فرایند است

چرا که هدف از تهیه، طراحی و اجرای سقف های کشسان در بسیاری ساختمان ها تولید نوری یکپارچه و مناسب در محیط می باشد. امروزه منابع بسیاری از نور در اختیار ما قرار دارد. از لحاظ تنوع در نور، نورها با کلوین رنگ های مختلف در دامنه رنگ زرد تا سفید وجود دارد که انتخاب آنها بسته به نظر کارفرما یا طراح آن دارد. اما از لحاظ فنی موضوع کمی پیچیده تر است چرا که منابع نور هم به شکل خطی و هم بلوکی تولید شده که توسط چیپ های روی آنها کنترل می شوند. توجه به انتخاب بهترین و قوی ترین منبع نور بسیار ضروری است چرا که بعد از نصب پارچه سقف کشسان، تعویض منابع نور سختی و مشکلات خود را دارند بنابراین باید کیفیت مناسب با طول عمری بالا داشته باشد.
پس از تعیین نوع منبع نور و شدت آن می بایست تعدادی مناسب از این منابع نوری توسط یک ترانس به سیستم برقی ساختمان متصل گردد. هر چند تعویض ترانس ها کاری آسوده تر از تعویض نورهاست اما انتخاب ترانس مناسب، با کیفیت و با طول عمر بالا شدت نور مناسب را توسط منابع نور به ما می دهد و طول عمر آن ها را افزایش داده و از هزینه های سرویس و نگهداری می کاهد.
نکته مهم دیگر در سیستم نورپردازی، فواصل نصب منابع نوری است. این که منبع نور پشت پارچه سقف کشسان از نوع خطی باشد یا بلوکی و یا اینکه در چه فاصله ای از هم و به چه تعداد باید نصب گردند هم اینها بسته به مکان نصب دارد.
عمق کار، شدت نور مورد نیاز و فضای محیطی هم باید در نظر گرفته شده و در طراحی منابع نور لحاظ گردد، تا در نهایت به هدف که تولید سقف کشسان زیبا با نور مناسب است دست پیدا کرد. بنابراین نباید فراموش کرد که درست است در ظاهر پارچه سقف های کشسان دیده می شود اما طراحی و استفاده از متریال مناسب در سیستم نورپردازی پشت پارچه بسیار مهم و حیاتی است.