در روزگار مصالح نو “هیچ چیز غیرممکن نیست”

فرانک گری در ویدیوی آموزشی ای که سال دوهزارو هفده منتشر نمود، از اولین جلسه ای میگوید که در آن برای کارفرمایش، طرحی عجیب متشکل از فرم های پیچیده و خیال انگیز را معرفی نموده استدر آن جلسه کارفرمایان مسحور پروژه ی او شده بودند که ناگهان یکی از مهندسان مشاور می گوید

” طرح فوق العاده ای است اما متأسفانه امکان ساخته شدن ندارد” فرانک گری ماجرای آن جلسه را این گونه ادامه میدهد که آن طرح اجرا شد و من اکنون دفتر مهندسی خود را دارم و تا آنجائی که اطلاع دارم آن مهندس مشاور اینک بیکار است.

گری با نقل این خاطره ی کوتاه قصد نصیحت معماران نسل بعد از خود را دارد ” در روزگار پیشرفت تکنولوژی هر چیزی ممکن است و همه چیز امکان ساخته شدن دارد و تنها باید از خود پرسید، چرا باید ساخته شود!”

در عصر حاضر به پیشرفت های بسیاری چه در زمینه ی روش های ساخت و ساز و چه در زمینه ی مصالح ساختمانی دست یافته ایم، آنچنانکه اگر مجلات معماری را ورق بزنید حجم انبوه مطالب آنها معرفی و تبلیغ این مصالح و روش های نوست که زیبائی، استحکام و کاربرد را در کنار هم در اختیار صنعتگران بخش ساختمان قرار داده است.

در سایه ی این نوآوری های تکنولوژیک است که “زاها حدید” میتواند شعری سراسر از احساس بسراید در قالب ساختمان گالری وینتون لندن. گالری وینتون داستان شگفت انگیز انسان است که چگونه تا به امروز جهان ما را شکل داده است.

زاها حدید به تقلید از جهان پیرامون ما که جهانی است سراسر پوسیده از فرم های هندسی غیر افلاطونی و پیچیده فرم هایی خلق می نماید که تنها با استفاده از مصالح و روش های نو امکان ساختن آنها فراهم می گردد و مهمترین بازیگری که در ایجاد آن فضای سحرانگیزی به یاری حدید می آید تکنولوژی سقف های کشسان است.( پارچه ای مستحکم و ضد آب از جنس پی وی سی، با شکل پذیری خارق العاده، با قابلیت چاپ پذیری انواع طرح و نقش و اجرای سریع و آسان که در آینده در مقاله ای به طور مفصل به معرفی آن خواهیم پرداخت).