شناخت سقف های کشسان

شناخت سقف های کشسان

پوشش های کشسان متریالی است که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه سازندگان و طراحان ساختمان قرار گرفته است . راحتی در نصب این پوشش ها و زیبایی و تنوع آن ها سبب شده که بسیاری از معماران جذب این متریال شگفت انگیز شوند.

پوشش های کشسان نوعی پارچه هستند ولی نه از نوع پارچه های معمولی شاید هر کس تجربه این را داشته باشد که یک پارچه را از یک طرف کشیده تا آنکه پاره شده و یا تکه تکه شده باشد . دلیل این امر چیست؟

در پارچه های معمولی هنگامی که از یک طرف کشیده می شوند در محدوده ی چهار یا پنج سانتی و یا نهایتاً ده سانتی محل کشیده شده فشار به پارچه وارد می شود . وقتی این فشار افزایش یابد پارچه از نقطه ای که نزدیک محل کشش است و بیشترین فشار را تحمل می کند شروع به تسلیم شدن کرده و در نهایت پاره می شود . اما ساختار پوشش های کشسان به شکل شگف انگیزی با پارچه های معمولی متفاوت است .

پوشش های کشسان

پوشش های کشسان به گونه ای ساخته شده اند که هنگامی که از یک سمت و یا چند سمت کشیده می شوند تنها فشار به یک محدوده خاص اعمال نمی شود بلکه تک تک المان ها و بخش ها در طول پارچه تحت فشار کشیدگی قرار می گیرند و به صورت یک پارچه شروع به کش آمدن می کنند . البته نباید فراموش شود که این نوع پارچه ها و پوشش ها در هنگام گرم شدن به میزان متناسب با نوع پارچه این خاصیت را به صورت درست از خود نشان می دهند . بنابراین نباید تعجب کرد که این پوشش ها به راحتی پاره و یا تکه تکه نمی شوند و از استحکام مناسبی برخوردار هستند .

پوشش های کشسان قابلیت اجرا در سقف، ستون، دیوارها و تمامی نقاط قابل تصور در نورپردازی داخلی و خارجی ساختمان ها را دارا می باشند . این نکته که پوشش های کشسان به دلیل ماهیت پارچه ای بودن آن ها و امکان پارگی بر اثر برخورد اجسام تیز به آن ها ممکن است پاره و معیوب شوند سبب شده که کمتر در مکان های عمومی و قابل دسترس استفاده شوند . به همین دلیل است که اکثر افراد پوشش های کشسان را تنها به عنوان سقف های کشسان می شناسند .

استفاده از این پوشش ها در سقف به عنوان سقف کشسان و نورپردازی هوشمندانه، مهندسی و یک پارچه از یک طرف و عدم نیاز به اجرای سقف های کاذب و سختی های مرتبط به اجرای سقف ها از طرف دیگر سبب علاقه و ایجاد نیاز به اجرای سقف های کشسان در ساختمان ها با کاربری های متفاوت شده است .

نتیجتاً پوشش های کشسان با ظهور خود بسیاری از دغدغه های مهندسان و طراحان ساختمان را به دلیل تنوع در کاربرد در بخش های مختلف از بین برده است و با اجرای این پوشش در بسیاری از ساختمان های مدرن جدید شاهد افزایش کاربری آن در آینده خواهیم بود .