نورپردازی محوطه

مهمترین عامل برای نمایش هر چه بهتر معماری محوطه و باغچه، استفاده از نورپردازی با استفاده از بازی نور و تاریکی در شب می باشد که این امر موجب برجسته شدن ویژگی هایی از محوطه می گردد که در طول روز به آن توجه نشده است.

نورپردازی محوطه تلفیقی از دانش و هنر نورپردازی می باشد که در صورت رعایت اصول، باعث زیبایی دو چندان فضا در شب خواهد شد.

طرح نورپردازی محوطه براساس معماری ساختمان به دو بخش تقسیم می گردد:

  • نورپردازی محوطه ساختمان و فضاهای کلاسیک
  • نورپردازی محوطه ساختمان های مدرن و مینیمال

این شرکت آماده ارائه خدمات طراحی 3D محوطه و تهیه و اجرای محصولات پیشنهادی از کارخانجات داخلی و خارجی برای برآورده ساختن نیازها و اهداف کارفرمایان محترم می باشد.

گالری تصاویر

نورپردازی محوطه ساختمان و فضاهای کلاسیک

نورپردازی محوطه ساختمان های مدرن و مینیمال