پروژه های اجرا شده

کلینیک دندانپزشکی جردن

یکی از نکات مهم نورپردازی در این فضا استفاده از نورپردازی با استفاده از سقف های کشسان دکوراتیو با فرم...

ویلای چهارباغ

ویلا در زمینی به مساحت2500 مترمربع احداث شده است. طرح ویلا و المان های نورپردازی براساس شکل گیری خطوط در...