بارگذاری نقشه

 

بارگذاری نقشه های فنی پروژه

بارگذاری و ارسال نقشه های پروژه به واحد فنی مهندسی توسعه افراز هوراد جهت طراحی و محاسبات روشنایی به دو روش زیر امکان پذیر است.

دریافت نقشه های فنی پروژه

اطلاعات درخواستی را تکمیل و فایل های مورد نیاز جهت واحد مهندسی روشنایی و یاواحد طراحی را بارگذاری کنید.

  captcha

  توجه:خواهشمندیم قبل از ارسال موارد زیر را مدنظر بگیرید:
  1- ذکر نام و نام خانوادگی ارسال کننده
  2- نام پروژه
  4-محل پروژه
  3- تلفن ثابت
  رعایت موارد ذکر شده باعث تسریع در پاسخ گویی به درخواست شما خواهد شد.
  توجه: جهت راهنمایی با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.
  شماره واتساپ 09215627534
  اتصال واتس آپ 09215627534