بیمارستان دندانپزشکی بقیه الله

این ساختمان در سایت بیمارستان بقیه الله قرار دارد و بزرگترین بیمارستان دندانپزشکی کشور به ساحت 16500 مترمربع می باشد.
یکی از دغدغه های کارفرمای پروژه استفاده از محصول آنتی باکتریال جهت استفاده در محیط بهداشتی بیمارستان بوده که استفاده از متریال مناسب در دستور کار قرار گرفت، شرکت توسعه افراز هوراد در سال 1396 اجرای سقف های کشسان ترنسپرنت به همراه سیستم نورپردازی وروردی، لابی و سرویس های بهداشتی ساختمان جمعأ به مساحت 450 مترمربع را به انجام رسانده است.
از جمله نکات پروژه اجرای سقف کشسان Outdoor برای ورودی ساختمان از برند Tensocelo ایتالیا و پارچه های آنتی باکتریال جهت استفاده درراهروها و سرویس های بهداشتی بیمارستان می باشد.

 

5/5 - (2 امتیاز)