سقف کشسان ترنسلوسنت

از منظر نورپردازی سقف های کشسان ترنسلوسنت با استفاده از منابع نور طراحی شده استاندارد که توسط این شرکت به مدت 4 سال گارانتی خواهد شد می توان از این نوع محصولات به عنوان یک منبع روشنایی بی نظیر و آرامش بخش و به واسط پخش نور یکنواخت و با تنظیم لوکس و رنگ نور دلخواه را در فضا ایجاد خواهد نمود و از این جهت تحولی عظیم در عرصه طراحی داخلی به واسطه انتخاب های محدود نورپردازی سقف های کاذب انجام می گردد.