سقف کشسان لاکی

این نوع متریال با توجه به خاصیت انعکاس و تنوع رنگ این امکان را جهت طراحی دلخواه با بیشترین هماهنگی با مبلمان، متریال، دیوار و کف فراهم نمود زیبایی فضای داخلی را دوچندان خواهد نمود.