مجتمع مسکونی مروارید

طرح لابی منحصربفرد پروژه ترکیبی از سقف های کشسان ترنسپرنت و سقف های استرچ متال در لاین های نامتقارن می باشد.
شرکت توسعه افراز هوراد در این پروژه ، طراحی سیستم روشنایی زیر سقف های کشسان و اجرای سقف های استرچ متال به طول 180متر و با عرض های نامساوی را بعهده داشته است.
Rate this post