کلینیک دندانپزشکی ونک

طراحی فضای این واحد درمانی، براساس نورپردازی از طریق باکس های دکوراتیو در محل انتظار بیماران و چراغ های خطی یک سانتی، در محل یونیت های دندانپزشکی انجام گردیده است.
یکی از مهمترین نکات در محیط های دندانپزشکی کلوین رنگ 6000 جهت فضای درمانی است و این نکته به خوبی در این فضای درمانی رعایت گردیده است.
Rate this post