کلینیک زیبای اپال

این پروژه در طبقه 13A مجتمع تجاری اپال و در فضای OPAL SHE قرار دارد.
مطابق پلان، معماری داخلی کلینیک به صورت اتاق های درمان و پزشک در مجاورت هم و با ارتباط راهروی مشترک طراحی و اجرا شده است.

بــرای دریــــافــــت اطلـــاعـــات بیشـــــتــــر
بـــر روی لینــــک زیــــر کلــــیک کنیــــد.

مشاوره و سفارش آنلاین

 

با توجه به سقف اکسپوز در فضای راهروها و الزام اجرای چراغ های آویز در این فضا و در جهت ایجاد پارادوکس طراحی از چراغ های PILLMOON  با قطرهای 80 و 100 سانتی متر و در ارتفاع های نصب نا همسان با کلوین رنگ 7000 تولید و اجرا گردیده است.

 

 

 

در فضای اتاق ها با توجه به سقف کناف و ارتفاع محدود از چراغ های خطی توکار با عرض 6 سانتی متر و به صورت مستطیلی محاط بر محیط اتاق و بر اساس LUX نوری استاندارد فضای درمانی با کلوین رنگ 4000 طرح و اجرا گردیده است.
در فضای میان طبقه و مدیریت مجموعه با توجه به محدودیت ارتفاع و سقف اکسپوز فضای مدیریت از چراغ خطی تیپ LA-01 به صورت مستطیلی و خطی با کلوین رنگ 4000 طرح و اجرا شده است.

 

Rate this post