سقف کشسان آیینه ای

 

این نوع محصول لوکس همانند یک آیینه در سقف عمل نموده و فضای کف و دیوار را در سقف نمایش خواهد داد. این محصول با توجه به کیفیت، تکنولوژی برتر، هزینه اجرایی تمام شده بالایی نسبت به سایر محصولات دارد.