مرکز تجاری اپال

مرکز تجاری اپال
این مجتمع بزرگترین مرکز تجاری و سرگرمی در شمال غرب تهران می باشد. مساحت کل مرکز تجاری در حدود 130 هزار مترمربع ، با حدود 450 واحد تجاری است.
شرکت توسعه افراز هوراد از سال 1396 تا کنون در حال اجرای سیستم های نورپردازی داخلی مجتمع به شرح موارد زیر می باشد:
1- اجرای سقف های کشسان ترنسپرنت ورودی های مجتمع و طبقات به همراه سیستم نورپردازی به مساحت 1370 مترمربع
2- اجرای نورپردازی لایت باکس های پروژه از طبقه 7- تا 9+ به مساحت 1700 مترمربع
3- اجرای چراغ های خطی توکار به طول 240 متر
4- اجرای نورپردازی کلیه ستون ها و نور منحنی طبقات
5- اجرای نورپردازی لابی آسانسورها
6- اجرای نورپردازی خطی فضای Smoking Room ها در طبقات 3+ و 9+
7- اجرای نورپردازی linear lighting در فضای زیر کانویرها در طبقات پارکینگ